Voorwoord door Leo van Delft

Gereformeerd Kerkkoor Laudamus ( Wij prijzen ) te Rijnsburg

 

Kerkkoor Laudamus bestaat al meer dan 65 jaar en heeft +/- 55 enthousiaste leden.
De doelstellingen van ons koor is verwoord in de statuten .
Zingend dienstbaar het koor te bereiken door de zang te bevorderen en haar leden de gelegenheid te geven zangkunst in het algemeen die van het Christelijk lied in het bijzonder te beoefenen. Onder de deskundige leiding van dirigent Rob van Efferink.
Jaarlijks verlenen wij onze medewerking aan erediensten in kerken, ziekenhuizen en verzorging te huizen.
Naast het zingen vinden wij de onderlinge verstandhouding erg belangrijk. Zo worden er verschillende activiteiten georganiseerd.
Wilt U kennis maken met ons koor? Kom dan op maandagavond van 20.00 tot 22.00 vrijblijvend luisteren of meezingen tijdens onze repetitie in zaal-1 van de Immanuelkerk in Rijnsburg

 

Voorzitter Leo van Delft